Drukuj

Dyrektor Czesław Płygawko oraz główna księgowa Joanna Pawełek reprezentowali szpital w konferencji o służbie zdrowia z udziałem ministra zdrowia Mariana Zembali. W debacie, która miała miejsce 4 lipca br., w gmachu Sejmu Śląskiego wzięli też udział: wicemarszałek Aleksandra Skowronek, wojewoda Piotr Litwa, sekretarz stanu Beata Małecka-Libera, eksperci z Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia oraz przedstawiciele władz samorządowych i placówek zdrowia

1436008702

                                                                                        foto. Alicja Pardej UM

Głównym punktem spotkania były informacje z zakończonych, w ubiegłym tygodniu w Brukseli, negocjacjach Krajowych Ram Strategicznych dla ochrony zdrowia w oparciu o wykorzystanie środków UE. Aby uruchomić fundusze strukturalne na ochronę zdrowia Polska musi spełnić kilka warunków. Najważniejszym było przygotowanie dokumentu strategicznego dla ochrony zdrowia w Polsce, tzw. Policy Paper na lata 2014-2020.

>Wicemarszałek Aleksandra Skowronek podkreśliła, jak ważne jest omówienie zasad programowania działań w obszarze ochrony zdrowia, które powinny przyjąć regiony. Poinformowała również o planach wsparcia 10 kluczowych inwestycji w regionie za kwotę 254 mln.zł a także o możliwości współfinansowania działalności leczniczej i zachęciła potencjalnych beneficjentów do skorzystania ze środków unijnych.

Więcej informacji na temat debaty znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7792