Drukuj

17 marca br. – w Szpitalu Śląskim w Cieszynie - odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego, na którym podsumowano ostatnią 4-letnią kadencję oraz dokonano wyboru nowych członków Fundacji. W skład Zarządu weszli: Janusz Martynek, Inez Scherle, Danuta Łabaj, Sylwia Cieślar, Barbara Karnas - Greń, Ewa Kielar, Irena Kwaśny, Małgorzata Wacławik - Syrokosz oraz Aleksandra Trybuś – Cieślar. Natomiast do Rady Fundacji weszli: Andrzej Kubik, Stanisław Hławiczka, Piotr Firczyk, Danuta Horowska, Danuta Kuźma, ks. Marek Londzin, Jerzy Nogowczyk, Alina Rakowska, ks. Janusz Sikora, Mieczysław Szczurek, Szymon Szwarc, Stefania Szymańska i Halina Wenglorz. W imieniu Dyrekcji Szpitala Śląskiego w Cieszynie a także naszych pracowników składam serdeczne podziękowania byłemu Zarządowi oraz Radzie Fundacji za wszystkie działania - w tym zakupy aparatury medycznej - które tak wspaniale służą naszym pacjentom – powiedział Dyrektor Naczelny Szpitala Czesław Płygawko i dodał – a ze swej strony, nowym władzom Fundacji obiecuję wszelką pomoc merytoryczną.

IMG 1253a

 

Od 25 lat Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego działa na rzecz zdrowia mieszkańców regionu oraz przybywających turystów. Warto przypomnieć, że członkowie Zarządu i Rady nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę a środki finansowe pozyskiwane są z dobrowolnych wpłat pracownik zakładów pracy, instytucji, osób prywatnych oraz innych osób dobrej woli, a także z tytułu 1%. Podczas ostatniej 4-letniej kadencji FZŚC wydała na aparaturę i sprzęt medyczny około 713 tys. zł.

 

IMG_1251a.JPG IMG_1253a.JPG IMG_1256a.JPG

IMG_1262a.JPG IMG_1267a.JPG IMG_1272a.JPG

IMG_1276a.JPG IMG_1280a.JPG IMG_1281a.JPG

IMG_1283a.JPG