Drukuj

W dniu 4 października 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne, mające na celu zapoznanie Władz Miasta i Radnych Rady Miejskiej z działalnością Szpitala Śląskiego, zrealizowanymi w latach 2013-2016 pracami oraz planami rozwoju, zarówno w zakresie społecznym jak i infrastrukturalnym.

IMG 5868


Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dyrekcji Szpitala Śląskiego, w odpowiedzi na głosy dotyczące potrzeb Cieszyna w zakresie opieki zdrowotnej. Przedstawiono zrealizowane w ciągu ostatnich trzech lat inwestycje, związane z utrzymaniem funkcjonowania szpitala na wysokim, zapewniającym bezpieczeństwo pacjentów poziomie. Omówiono również plany rozwoju, zarówno te bliskie (lądowisko dla śmigłowców ratunkowych i doposażenie SOR), jak i te, na realizację których konieczne jest pozyskanie zewnętrznego wsparcia. Dyrektor Czesław Płygawko podkreślił, że środki przekazywane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia są przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności leczniczej. Każda inna inwestycja wymaga pozyskania odrębnych środków.

Dużym zainteresowaniem Burmistrza oraz przybyłych przedstawicieli Rady Miasta był temat zapewnienia właściwej opieki psychologiczno-psychiatrycznej, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, na terenie miasta Cieszyna. W tym celu Szpital Śląski, po pozyskaniu środków na remont budynku, w którym zaplanowano tą działalność leczniczą, planuje uruchomienie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Poradnia objęłaby opieką nie tylko młodych mieszkańców miasta, ale również całego Powiatu.

IMG_5854.jpg IMG_5860.jpg IMG_5868.jpg