Drukuj

W dniu 15 grudnia br. w naszym szpitalu przeprowadzone zostały kolejne ćwiczenia ewakuacji w ramach obowiązku praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Ze względu na to, że tym razem miały się odbyć w największym budynku szpitalnym, a więc o największym ryzyku, zdecydowano o „aplikacyjnym” charakterze ćwiczeń. Oznacza to, że nie wzięły w nich udziału realne siły i środki służb ratowniczych oraz przeprowadzono je bez wszczynania rzeczywistego alarmu. Realizacja powyższego zadania przypadła w udziale Oddziałowi Chirurgii Dziecięcej. Ćwiczenia i tym razem spełniły wytyczone w założeniach realizacyjnych cele szkoleniowo-treningowe, a doświadczenia z nich będą stanowiły cenny materiał przy realizacji kolejnych podobnych zadań.

Obraz 012a
W tym miejscu, za rzetelne, profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie ćwiczeń oraz przygotowań do nich, należy złożyć podziękowania Kierownictwu Oddziału oraz biorącym udział w ćwiczeniach pozostałym jego pracownikom.

Obraz_007a.jpg Obraz_009a.jpg Obraz_010a.jpg

Obraz_012a.jpg Obraz_018a.jpg Obraz_023a.jpg