Drukuj

23 lutego – w Szpitalu Śląskim w Cieszynie – odbyło się kolejne spotkanie członków Zespołu Koordynującego działanie i monitorującego realizację zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych. Spotkanie przygotowała i poprowadziła Barbara Kłosowska – Kierownik Biura Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Ze strony Szpitala Śląskiego w Powiatowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego na lata 2017 – 2020 biorą udział Katarzyna Buryan – Marosz, Ordynator Oddziału Psychiatrycznego oraz Andrzej Kłoda, Kierownik Oddziału Psychiatrycznego Dziennego.

IMG 8987a
- Powiat Cieszyński podejmuje starania, aby zdrowie psychiczne jego mieszkańców zostało potraktowane w sposób priorytetowy – powiedziała B.Kłosowska i dodała – Wyznacznikiem tych założeń jest Powiatowy program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który zakłada do 2020 roku, sprawne działanie systemu opieki zdrowotnej w tym: poradnictwa, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego oraz pomocy społecznej, popularyzację wiedzy, wsparcie i pomoc jednostek samorządowych, ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego oraz poprawienie jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ochrona zdrowia psychicznego mieszkańców powiatu wymaga współdziałania podmiotów, instytucji i jednostek rządowych, samorządowych i pozarządowych, z włączeniem grup samopomocowych.

W spotkaniu wzięły również udział przedstawicielki zespołów poradni psychologiczno-pedagogicznych, domów pomocy społecznej, Dziennego Ośrodka Wsparcia oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

IMG_8981a.JPG IMG_8983a.JPG IMG_8986a.JPG

IMG_8987a.JPG