Aktualności

W Sejmie toczy się dyskusja na temat rządowego projektu zmiany Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W posiedzeniach Komisji Zdrowia bierze udział Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Krzysztof Bialoskorski
22 lutego br., podczas posiedzeń Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Gryza – przedstawił informację o skutkach planowanej reformy w opiece zdrowotnej. W posiedzeniu uczestniczył również p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia – Andrzej Jacyna.
Przypomnijmy, że zmiany dotyczą utworzenia tzw. sieci szpitali. Podczas dyskusji Komisje dyskutowały m.in. o korzyściach i zagrożeniach płynących z wprowadzenia ustawy w życie. Poruszano kwestie sposobu rozliczania środków unijnych przez tych przedsiębiorców prowadzących działalność zdrowotną, którzy nie znajdą się w sieci szpitali. Omawiano działalność tzw. chirurgii jednego dnia, perspektywy dla kardiologii interwencyjnej i innych ośrodków specjalistycznych – np. geriatrycznych oraz leczących oparzenia. Minister Konstanty Radziwiłł został wówczas zobowiązany do przedstawienia pisemnej informacji zawierającej listę podmiotów leczniczych, które nie wejdą do sieci szpitali oraz odpowiedzi na postawione w trakcie dyskusji pytania. Pierwsze czytanie projektu ustawy odbyło się w ostatnią środę, 8 marca na posiedzeniu Komisji Zdrowia.


- Punktem wyjścia do opracowania tego projektu ustawy była identyfikacja dysfunkcji obecnego systemu kontraktowania świadczeń w publicznym systemie służby zdrowia w Polsce – mówił podczas spotkania minister Konstanty Radziwiłł.
Do dysfunkcji systemu szef resortu zaliczył m in.: wieloletnie aneksowanie umów szpitali z NFZ w celu uniknięcia postępowania konkursowego, grożące całkowitą destabilizacją systemu ochrony zdrowia; ograniczanie przez szpitale kosztów własnych poprzez odsyłanie pacjentów „skomplikowanych” do innych podmiotów, czy też presję na rozliczanie świadczeń lepiej wycenianych. Minister przekonywał, że powstanie stabilnej sieci szpitali, czyli tzw. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) ma rozwiązać problem ciągłego stanu niepewności placówek co do przyszłości kontraktowania, co obecnie utrudnia szpitalom długofalowe inwestycje i prowadzenie polityki kadrowej.
Projekt ma wprowadzić nowe rozwiązania, które umożliwią kontraktowanie w oparciu o potrzeby zdrowotne i ułatwią zarządzanie szpitalem. Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej będzie odbywać się w formie ryczałtowej, z zachowaniem systemu ewidencjonowania działalności. Szpitale będą mogły więc rekompensować nadwykonania w jednych zakresach, niewykonaniami w innych. W ramach jednej umowy szpitale będą udzielały świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Takie rozwiązanie zoptymalizuje koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych, ułatwiając gospodarowanie zasobami przeznaczonymi na opiekę. Wewnętrzna struktura szpitali zostanie dostosowana do aktualnych potrzeb zdrowotnych. Na posiedzeniu poruszono też kwestię zagrożeń, jakie niesie projekt o sieci szpitali. Zarzucano przede wszystkim, że ustawa nie jest poparta szczegółową analizą skutków oraz, że wyklucza szpitale monospecjalistyczne.
Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy mają poprawić efektywność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz zagwarantować pacjentom dostęp do wysokiej jakości, kompleksowej opieki zdrowotnej. Szpitale, które spełnią kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i projekcie rozporządzenia, utworzą system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Pozostałe będą ubiegać się o kontrakty na zasadzie postępowania konkursowego.

Fot. Krzysztof Białoskórski

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top