Aktualności

W dniach 07 – 21 lutego przeprowadzony został monitoring sprawdzający standardy w zakresie utrzymania prawa do tytułu "Szpital Przyjazny Dziecku". Reocenę przeprowadziły mgr Małgorzata Golisz, mgr Klaudia Godzina, piel. Bernadeta Konieczna oraz lek. Kazimiera Karczmarczyk. Reocena potwierdziła, że Szpital Śląski w Cieszynie spełnia nadal wszystkie wymagania.
- Tytuł „Szpital Przyjazny Dziecku” otrzymaliśmy w roku 1995 – powiedziała K.Karczmarczyk, Ordynator Oddziału neonatologicznego - Zdobycie tytułu nie jest jednorazowym wysiłkiem. Pierwszy Monitoring wstępny wykonuje się przed zgłoszeniem szpitala do oceny. Po uzyskaniu tytułu reocenę należy samodzielnie przeprowadzać raz do roku. Personel oddziału bierze na siebie odpowiedzialność za utrzymanie standardów „Szpitala Przyjaznego Dziecku” i stałego doskonalenia form opieki okołoporodowej.

IMG 9299a

Aby uzyskać tytuł „Szpital przyjazny dziecku” oddział musiał spełnić wymogi zawarte w 10 krokach przynajmniej w 80%. Komisja ds. Ocen i Reocen KUKP dokonała w 2009 roku drugiej oceny w cieszyńskim oddziale położniczo- noworodkowym. Sprawdzono czy nadal realizowane są standardy WHO/ UNICEFF zawarte w „10 krokach do udanego karmienia piersią”. Szpital Śląski utrzymał tytuł ” Szpitala Przyjaznego Dziecku”.

1 krok – Sporządzić na piśmie zasady postępowania sprzyjające karmieniu piersią i zapoznać z nimi cały personel.
2 krok – Przeszkolić wszystkich pracowników tak, aby mogli realizować powyższe zasady.
3 krok – Informować wszystkie kobiety ciężarne o korzyściach karmienia piersią i postępowaniu podczas karmienia.
4 krok – Pomagać matkom w rozpoczęciu karmienia piersią w ciągu 0,5 godzin po urodzeniu
5 krok – Praktycznie nauczyć matki /zademonstrować/ jak należy karmić piersią i jak utrzymać laktację nawet jeśli będą oddzielone od noworodków.
6 krok – Nie karmić i nie poić noworodków niczym poza pokarmem kobiecym z wyjątkiem szczególnych wskazań medycznych.
7 krok – Stosować system rooming - in umożliwiający matce przebywać razem z dzieckiem w pokoju od urodzenia przez całą dobę.
8 krok – Zachęcać i ułatwiać karmienie piersią na żądanie.
9 krok – Nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią.
10 krok – Angażować się w tworzenie i pracę grup kobiet wspierających się w karmieniu piersią i kierować do nich karmiące matki wypisane ze szpitala lub zorganizować dla nich formy opieki i wsparcia.
Aby Inicjatywa "Szpitala Przyjaznego Dziecku" była realizowana powyższe odpowiedzi muszą wynosić minimum; krok 1 – 100% (u nas 100%);krok 2 - 100% (u nas 100%) ; krok 3- 70%( u nas 73%); krok 4- 80% ( u nas 97%) ; krok 5- 80% ( u nas 87%) ; krok 6 -80% ( u nas 100%); krok 7- 80% ( u nas 100%); krok 8 -80%( u nas 93%) ; krok 9- 80% ( u nas 87%) ; krok 10- 80% (100%)

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top