Aktualności

Biuro Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Cieszynie, od wielu lat organizuje Forum Inicjatyw prozdrowotnych, którego głównym celem jest integracja i konsolidacja społeczności lokalnej na rzecz ochrony i poprawy zdrowia mieszkańców, wymiana informacji oraz koordynacja działań. Do współpracy zostały zaproszone szkoły z całego powiatu, stowarzyszenia, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, policja, kluby, poradnie, instytucje oraz Szpital Śląski w Cieszynie.
24 marca interesujacą konferencją rozpoczęła się 13 edycja Forum, w której uczestniczyli przedstawiciele cieszyńskiego szpitala Czesław Płygawko Dyrektor Naczelny oraz Barbara Karnas-Greń z Sekcji promocji Zdrowia. Podczas spotkania Barbara Kłosowska, Kierownik Biura Promocji Zdrowia omówiła idee i cele forum oraz planowane tegoroczne działania prozdrowotne.

IMG 9337a

Na spotkanie została zaproszona  dr Małgorzata Kalemba-Drożdż wykładowca biochemii i dietetyki na Wydziale Lekarskim Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która przedstawiła temat  „Kancerogenne związki w żywności”.


Interesujący i rzeczowy wykład obejmował podstawowe informacje o czynnikach w żywności, mających działanie kancerogenne (rakotwórcze). Głównym źródłem kancerogenów w żywności jest obróbka termiczna. Im wyższa temperatura, tym więcej toksyn powstaje w pożywieniu. W czasie pieczenia, smażenia i grillowania powstają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i miny heterocykliczne. Związki te mogą bezpośrednio uszkadzać DNA, a także generują wolne rodniki zdolne do niszczenia nie tylko materiału genetycznego, ale też innych struktur komórkowych. Podczas peklowania mięsa, wędzenia ryb, produkcji wywaru piwowarskiego powstają nitrozo aminy, które zwiększają ryzyko nowotworów żołądka. Poważnym zagrożeniem zdrowia są mykotoksyny, czyli produkty metabolizmu niektórych gatunków pleśni. Szczególnie niebezpieczne są toksyny produkowane przez pleśnie rozwijające się na nieprawidłowo przechowywanych ziarnach zbóż, kukurydzy, orzechach, fistaszkach. Mykotoksyny to jedne z najsilniejszych kancerogenów, a zagrażają przede wszystkim wątrobie i nerkom. Kolejna grupa do związki zaburzające gospodarkę hormonalną i sygnalizacje wewnątrzkomórkową, tzw. „endocrine disruptors”, do której zaliczamy substancje obecne w wyrobach z plastiku: bifenole (np.: BPA), polichlorowane bifenyle (PCB), polibromowane difenyloetery (PBDE) oraz ftalany, a także niektóre pestycydy. Podstawowa strategia zapobiegania rozwojowi chorób nowotworowych polega na unikaniu ekspozycji na kancerogeny, pobudzaniu detoksykacji i chemoprewencji.

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top