Drukuj

Z odpisu1% swojego podatku dochodowego za rok 2016 przekazaliście Państwo na rzecz Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego 68 590,03 zł.

Serdecznie dziękujemy wszystkim i cieszymy się, że są ludzie, którzy wierzą w sens działania Fundacji, widzą jej zalety i nie wyszukują wad. I szczęśliwie zjawiają się zawsze tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

money 1207855 180

 


Składamy podziękowania również tym, którzy - na życzenie ś.p. dr n.med. Macieja Krzanowskiego - zamiast kwiatów na pogrzebie dokonali wpłat na konto FZŚC, które wzbogaciło się o 7 580,40 zł. Z tych środków zostanie zakupiony kardiomonitor dla Stacji Dializ Szpitala Śląskiego w Cieszynie.