Drukuj

W środę 27 marca w 110. rocznicę śmierci księdza dra Teodora Karola Haasego, superintendenta morawsko-śląskiego, w Szpitalu Ślaskim w Cieszynie odbyła się krótka uroczystość upamiętniająca tę zasłużoną dla placówki postać. Ks. dr Haase był działaczem społecznym, założycielem ewangelickich szkół, towarzystw i zakładów dobroczynnych, posłem do Sejmu Śląskiego i Rady Państwa w Wiedniu, politykiem i jedną z najbardziej wpływowych postaci swoich czasów. Przede wszystkim jednak na kartach historii zapisał się jako założyciel Szpitala Śląskiego w Cieszynie, który chciał by leczono pacjentów bez względu na narodowość, język czy wyznanie.

IMG 9750

Organizatorem uroczystości poświęconych pamięci ks. dra Teodora Hassego była Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Obchody rozpoczęły się na cmentarzu ewangelickim w Bielsku-Białej, gdzie złożono kwiaty na grobie ks. Haasego. Głównym punktem obchodów była konferencja, która przypomniała działalność polityczną oraz charytatywno-społeczną aktywność tej wybitnej postaci. Na zakończenie uczestnicy konferencji przyjechali do cieszyńskiego szpitala, by złożyć kwiaty pod pomnikiem.


W przemówieniach wspominano zasługi ks. dra Teodora K. Haasego dla powstania Szpitala Śląskiego w Cieszynie, jego starania w pozyskiwaniu środków na budowę oraz wyposażenie. Założyciel placówki, nazywany przez ówczesnych mieszkańców „żebrakiem w białych rękawiczkach” przez kilka lat zbierał pieniądze w formie dobrowolnych datków od tysięcy indywidulanych osób i organizacji na Śląsku Cieszyńskim, w Austrii i w wielu innych, europejskich krajach. Ponadto, spore sumy na działalność Szpitala, uzyskał w postaci wielokrotnych subwencji uchwalanych na jego wniosek przez Sejm Krajowy. Podczas uroczystości podkreślano, że Szpital Śląski w Cieszynie w założeniu ks. dra Teodora K. Haasego miał być szpitalem, który będzie leczył pacjentów bez względu na wyznanie, narodowość, język czy kulturę. Idea, która przyświecała powstaniu placówki jest nadal aktualna i pielęgnowana do dziś. Misją Szpitala jest udzielanie pomocy wszystkim chorym i potrzebującym, którzy zgłoszą się do szpitala. Stałe podnoszenie jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych i ciągły rozwój placówki pozwala na zwiększenie dostępności udzielanej pomocy.
W uroczystości uczestniczył Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, dr n.med. Agnieszka Misiewska-Kaczur, Zastępca Dyrektora ds. Medycznych, Joanna Pawełek, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych, Adam Śliż, Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Gospodarczych, Jerzy Stanieczek, Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych, bp Adrian Korczago, Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna oraz Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński.

IMG_9745.JPG IMG_9747.JPG IMG_9750.JPG

IMG_9767.JPG IMG_9768.JPG IMG_9774.JPG

IMG_9778.JPG IMG_9783.JPG IMG_9784.JPG

IMG_9786.JPG IMG_9787.JPG IMG_9795.JPG

IMG_9799.JPG IMG_9811.JPG IMG_9814.JPG

IMG_9815.JPG IMG_9819.JPG IMG_9826.JPG

IMG_9828.JPG IMG_9833.JPG IMG_9847.JPG

IMG_9849.JPG