Drukuj

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest co roku 7 kwietnia. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 8 kwietnia 2019 r, odbyła się uroczystość połączona z obchodami Dnia Pracownika Służby Zdrowia. W wydarzeniu udział wzięli: Mieczysław Szczurek, starosta cieszyński, Janina Żagan, wicestarosta, Mirosław Suchoń, poseł na Sejm RP, Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie, Jan Kawulok, Dyrektora Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, Piotr Przewdzing, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, przedstawiciele Dyrekcji Szpitala, Pogotowia oraz cieszyńskich służb mundurowych.

IMG 0056a

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Każdego roku ogłaszane jest nowe hasło przewodnie, które przyświeca obchodom. W tym roku święto odbywało się pod hasłem: „Opieka zdrowotna dla wszystkich”, aby zakomunikować całemu światu, a zwłaszcza przywódcom poszczególnych państw, że każdy w równym stopniu zasługuje na profesjonalną pomoc medyczną. W krajach Trzeciego Świata wiele osób nie może liczyć na pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego. Z kolei w krajach rozwiniętych, problem prywatyzacji służby zdrowia sprawia, że mniej zamożni mieszkańcy mają utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów i niejednokrotnie muszą stawać przed trudnym wyborem czy przeznaczyć dochody na zaspokojenie podstawowych potrzeb lub zadbać o swoje zdrowie.

Podczas cieszyńskich obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji na temat zagrożeń zdrowotnych, kondycji systemu opieki zdrowotnej mieszkańców oraz inwestycji Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Na początku spotkania głos zabrał Piotr Przewdzing, Dyrektora PSSE w Cieszynie, który wygłosił prelekcję na temat zagrożeń zdrowotnych w powiecie, jakimi są np. choroby zakaźne, a zwłaszcza grypa i odra. W prezentacji został omówiony temat w jaki sposób dochodzi do zakażenia, jaki jest przebieg choroby oraz jakie są możliwe powikłania. Fakty zostały podparte statystykami dotyczącymi liczby zachorowań. Omówiono także zjawisko uchylania się od szczepień ochronnych, które zyskuje z każdym rokiem nowych zwolenników dzięki ruchom antyszczepionkowym. Przeanalizowano również jak ten fakt wpływa na szerzenie się chorób zakaźnych w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Francja i Włochy.

W dalszej części uroczystości, w przemówieniach Dyrektorów placówek opieki zdrowotnej w Cieszynie, poruszono z kolei ogólnopolski problem braku lekarzy specjalistów i kadry pielęgniarskiej. Podkreślano jednak rozwój, jaki dokonuje się w cieszyńskiej służbie zdrowia, głównie w Szpitalu Śląskim, gdzie ostatnie inwestycje przyczyniły się do poprawy warunków świadczonej opieki zdrowotnej, leczenia i diagnostyki, .Dzięki przeprowadzonej modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz dostosowaniu pawilonów szpitalnych do aktualnych wymogów przeciwpożarowych, a także budowie lądowiska, który umożliwi szybką pomoc medyczną ofiarom wypadków i pozwoli na zachowanie SOR-u w strukturach placówki. Szpital Śląski w Cieszynie świadczy pomoc zdrowotną na najwyższym poziomie
- W ubiegłym roku przeprowadziliśmy szereg inwestycji, m.in. projekt modernizacji i doposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dzięki temu mamy obecnie najlepszy SOR w województwie śląskim i być może jest to jeden z najlepszych SOR-ów w Polsce. Nasz szpital po raz pierwszy pojawił się wśród 100 najlepszych szpitali w Polsce wg rankingu Rzeczpospolitej. Dziękuję wszystkim pracownikom za zaangażowanie i oddanie oraz gratuluję odznaczeń wyróżnionym pracownicom – podsumował swoje przemówienie Czesław Płygawko, Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

Na zakończenie uroczystości zaplanowano część szczególną – wręczenie wyróżnień za zasługi w ochronie zdrowia pracownicom Szpitala Śląskiego w Cieszynie: Iwonie Madzi, lekarzowi w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarkom Bogusławie Górniak, Teresie Wronie, Helenie Żyle, a także położnej Mirosławie Mendroch. Gratulujemy odznaczonym Paniom.

 

IMG_0002a.jpg IMG_0003a.jpg IMG_0013a.jpg

IMG_0018a.jpg IMG_0021a.jpg IMG_0023a.jpg

IMG_0026a.jpg IMG_0029a.jpg IMG_0034a.jpg

IMG_0035a.jpg IMG_0038a.jpg IMG_0041a.jpg

IMG_0044a.jpg IMG_0046a.jpg IMG_0050a.jpg

IMG_0054a.jpg IMG_0056a.jpg IMG_0068a.jpg

IMG_0069a.jpg IMG_0073a.jpg IMG_9884a.jpg

IMG_9889a.jpg IMG_9891a.jpg IMG_9892a.jpg

IMG_9896a.jpg IMG_9901a.jpg IMG_9904a.jpg

IMG_9908a.jpg IMG_9909a.jpg IMG_9912a.jpg

IMG_9914a.jpg IMG_9920a.jpg IMG_9922a.jpg

IMG_9944a.jpg IMG_9967a.jpg IMG_9968a.jpg

IMG_9974a.jpg IMG_9987a.jpg IMG_9990a.jpg