Drukuj

Szanowni Państwo, Drodzy Współpracownicy,

pragnę tą drogą podziękować Wam za niezwykłą cierpliwość i zrozumienie, jakie wykazujecie w trakcie prowadzonych na terenie szpitala prac budowlano-remontowych. Pomimo wysiłków firmy Energo-Bud realizującej naszą inwestycję „Budowy lądowiska wyniesionego oraz dostosowania Pawilonu Łóżkowego do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej", nie sposób było uniknąć utrudnień w korzystaniu z ciągów komunikacyjnych, ograniczenia w dostępie do wind, ekspozycji na hałas oraz innych uciążliwości.

O ile prace związane z budową lądowiska są na finiszu i nie powodują już utrudnień, nawet na ostatnich piętrach Pawilonu Łóżkowego, o tyle realizowane w ramach tego projektu prace dostosowawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej koncentrują się wzdłuż ciągów komunikacyjnych i muszą być prowadzone równocześnie na wszystkich kondygnacjach. Taka operacja, w funkcjonującym w sposób ciągły szpitalu, bez ograniczenia zakresu działalności i z nieustannym priorytetem jakim jest dobro i komfort Pacjentów, stanowi ogromne wyzwanie, czego wszyscy obecnie doświadczamy.

Obecnie jesteśmy na poziomie 90% zaawansowania realizowanych prac. Dlatego proszę jeszcze o odrobinę wyrozumiałości w okresie najbliższych kilku tygodni. Z każdym dniem ubywać będzie utrudnień w ciągach komunikacyjnych oraz hałasu i innych zakłóceń. Oprócz tego, co już jest widoczne, w miarę postępu prac wykończeniowych i malarskich, wyłoni się obraz wyremontowanego i w pełni bezpiecznego Pawilonu Łóżkowego.

Po zakończeniu tych prac będą jeszcze trwały prace w Pawilonie III, ale te z uwagi na ich ograniczenie do samego Pawilonu III i jego najbliższego otoczenia nie będą w sposób odczuwalny oddziaływać na pozostałą część szpitala.

Jeszcze raz dziękuję Wam za dotychczasową wzorcową postawę przy wykonywaniu obowiązków, pomimo nieuniknionych utrudnień i negatywnych oddziaływań powstałych przy prowadzeniu prac budowlanych i remontowych.

Efektem końcowym tych prac będzie trwałe umocowanie naszego szpitala w obecnych i przyszłych strukturach tzw. sieci szpitali, co daje gwarancję niezakłóconego funkcjonowania Szpitala Śląskiego przez najbliższe lata.

Mam też nadzieję, że praca w tak nowoczesnej placówce, stanowić będzie dla Państwa źródło satysfakcji zawodowej i prywatnej.

Z podziękowaniami i wyrazami szacunku

Czesław Płygawko