Aktualności

19.11.2019r. przedstawiciele Szpitala Śląskiego w Cieszynie uczestniczyli w konferencji „POL-VENT – krok milowy w polskiej pneumonologii”, na której podsumowano realizację Krajowego programu zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2019.
Szpital reprezentowany był przez dyrektora naczelnego Czesława Płygawko oraz realizatorów programu: ordynatora Oddziału gruźlicy i chorób płuc dr Jerzego Zientka, pielęgniarkę oddziałową Katarzynę Kasprzyk, zastępcę dyrektora ds. techniczno-gospodarczych Adama Śliża i zastępcę głównego księgowego ds. realizacji projektów Bogusławę Baran.


Przewlekłe niezakaźne choroby układu oddechowego stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie i w krajach UE. Najczęstszą z nich jest przewlekła obturacyjna choroba płuc, na którą choruje w Polsce około 2 milionów osób, a rocznie umiera z jej powodu około 14 000. Częstą przyczyną zgonów jest przewlekła niewydolność oddychania, która jest niezdolnością płuc do przyjmowania tlenu z powietrza, co prowadzi do przewlekłego niedotlenienia organizmu i dysfunkcji tak istotnych dla życia narządów jak mózg i serce. Drugą cechą przewlekłej niewydolności oddychania jest niezdolność płuc do usuwania z organizmu nadmiaru dwutlenku węgla.

ZZOZ w Cieszynie włączył się w realizację programu, tworząc w 2018 r., w ramach Oddziału gruźlicy i chorób płuc, dwie dwustanowiskowe sale nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM), których wyposażenie zostało sfinansowane ze środków Ministra Zdrowia oraz Powiatu Cieszyńskiego. Dodatkowo, we własnym zakresie, szpital wykonał szereg prac infrastrukturalnych umożliwiających właściwe funkcjonowanie zakupionych urządzeń. Dzięki temu, ZZOZ w Cieszynie mógł zacząć oferować swoim pacjentom rozwijająca się na świecie, rzadko stosowaną nieinwazyjną terapię niewydolności oddychania, a także diagnostykę i leczenie zaburzenia oddychania w czasie snu (tzw. bezdech senny) czy zespołu hipowentylacji otyłych, które w istotny sposób wpływają na rozwój niewydolności oddychania.
Kluczowym efektem wdrożenia tej formy terapii było znaczące w niektórych schorzeniach i grupach pacjentów z niewydolnością oddychania, prawie 50-cio procentowe zmniejszenie śmiertelności.
Miłym akcentem spotkania było otrzymanie od podsekretarza stanu Sławomira Gadomskiego podziękowania dla szpitala oraz wyróżnienia dla personelu oddziału, złożone na ręce dr Jerzego Zientka, za znaczący wkład w rozwój polskiej pulmonologii.

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top