Drukuj

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego od blisko 30 lat wspiera placówki medyczne w regionie. Angażuje się w działalność Szpitala Śląskiego, partycypuje w zakupie aparatury i sprzętu medycznego, pomaga w tworzeniu nowych oddziałów i pracowni oraz dofinansowuje bieżące remonty. Lata aktywnej pracy sprawiły, że Fundacja wypracowała swoją renomę w regionie i stała się ważnym ogniwem funkcjonowania szpitala oraz jego postępującego rozwoju. W ostatnich dniach wybrano nowe władze Fundacji Zdrowia Śląska Cieszyńskiego na najbliższą, czteroletnią kadencję.

 IMG 3797a

Właśnie dobiegła końca kolejna kadencja zarządu i rady Fundacji, w związku z czym w miniony wtorek 16 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się sprawozdawczo-wyborcze zebranie jej członków. Podczas spotkania podsumowano czteroletni okres pracy ustępującego zarządu i rady. Ponadto, zebranie było wyjątkową okazją do złożenia podziękowań za prężną działalność i wyrazów uznania dla osób, które zakończyły wieloletnią pracę na rzecz poprawy usług medycznych na Śląsku Cieszyńskim. W szeregach Fundacji pojawiło się kilka nowych, pełnych chęci do pracy i inicjatywy osób. W swojej działalności, członkowie angażują mieszkańców oraz rodzime firmy i przedsiębiorstwa we wspieranie placówek medycznych powiatu cieszyńskiego, głównie Szpitala Śląskiego, z którego świadczeń korzysta rocznie blisko 54 tys. pacjentów. Wśród nowych członków Zarządu i Rady Fundacji, w wyniku głosowania, znaleźli się również przedstawiciele Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

W skład nowego zarządu weszli: Janusz Martynek - prezes, Adam Śliż - wiceprezes, Małgorzata Wacławik – Syrokosz – sekretarz, Barbara Karnas - Greń, Leokadia Gawlas-Kaczmarczyk, Dominik Harok oraz Aneta Cholewa. Natomiast do Rady Fundacji zostali wybrani: Danuta Łabaj – przewodnicząca, Sylwia Cieślar – wiceprzewodnicząca, Stefania Szymańska – sekretarz, Mieczysław Szczurek, Aleksandra Trybuś – Cieślar, Stanisław Hławiczka, Piotr Firczyk, Inez Scherle, Irena Kwaśny, Wojciech Zaleski, Sebastian Heller, Szymon Szwarc i Jolanta Warsińska.

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego jest organizacją non-profit. Warto podkreślić, że działalność na rzecz Fundacji jest pracą społeczną dla dobra wspólnego. Jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia, a jedyną zapłatą jest satysfakcja z tego, co uda się dokonać.

W ciągu ostatniej kadencji Fundacja przeznaczyła 337 292 zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz dary rzeczowe o wartości 217 447 zł dla Szpitala Śląskiego co daje łączną kwotę 554 739 zł. Dla cieszyńskiego pogotowia zakupiono urządzenia medyczne o łącznej wartości 62 210 zł.

3798a.jpg IMG_3767a.jpg IMG_3774a.jpg

IMG_3782a.jpg IMG_3786a.jpg IMG_3790a.jpg

IMG_3793a.jpg IMG_3794a.jpg IMG_3796a.jpg

IMG_3797a.jpg IMG_3799a.jpg IMG_3816a.jpg

IMG_3820a.jpg IMG_3838a.jpg IMG_3844a.jpg

IMG_3852a.jpg IMG_3857a.jpg