Drukuj

Szpital Śląski w Cieszynie wziął udział w badaniu PPS HAI&AU, które polega na punktowym sprawdzeniu występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużyciem antybiotyków. Zespół Kontroli Zakażeń złożył podziękowania Pracownikom Szpitala Śląskiego za przyczynienie się do sprawnego przeprowadzenia badania, które potwierdza otrzymany certyfikat.

PL023 Cieszyn Bielska 1

Szkolenie PPS HAI&AU przeprowadza się zgodnie z metodologią Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia i odbywa się w ramach programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”. Certyfikat, potwierdzający udział w badaniu, został przyznany na rok i zatwierdzony przez koordynatorów badań PPS zakażeń szpitalnych w Polsce oraz Narodowy Program Ochrony Antybiotyków.