Drukuj

Od soboty, 12 czerwca w Szpitalu Śląskim możliwe będą odwiedziny Pacjentów. Odbywać się będą codziennie, w godzinach od 14:00 do 16:00. W trosce o dobro i bezpieczeństwo Pacjentów, prosimy wszystkie osoby odwiedzające o bezwzględne przestrzeganie zaleceń sanitarnych i stosowanie się do poniższych zasad, które są konieczne w obecnej sytuacji.

Szpital ogólne1

Do Pacjenta może wejść tylko jedna osoba odwiedzająca. Przed wejściem do oddziału należy zdezynfekować ręce, a podczas wizyty konieczne jest noszenie maseczki ochronnej. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

Odwiedziny nie dotyczą oddziałów w Pawilonie III (Oddział obserwacyjno-zakaźny oraz Oddział gruźlicy i chorób płuc).

Jednocześnie informujemy, że w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej odwiedziny mogą zostać ponownie wstrzymane.