Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

znajduje się na 7. piętrze Pawilonu Łóżkowego, działa całą dobę

 

Ordynator - dr n. med. Ryszard Sędziak

Z-ca Ordynatora - lek. med. Bartosz Tochowicz

Pielęgniarka Oddziałowa - mgr Dorota Szelong-Kajstura

Z-ca Pielęgniarki Oddziałowej - Beata Polnik

 
Telefon: centrala 33/ 8549200

Dyżurka lekarzy - wew. 461

Dyżurka pielęgniarek - wew.462

 

Personel lekarski:
dr n. med. Maciej Huć
dr n. med. Jacek Sołtyk
lek. Teresa Cygoń
lek. Alina Śliż
lek. Julia Wojtasik

Rezydenci:
Adam Mustafa
Mikołaj Syska

Personel oddziału
Dr n. med. Ryszard Sędziak, specjalista neurolog, lekarz z 30 letnim stażem pracy w oddziale neurologii, w tym 20 lat pracy w Klinice Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu, gdzie uzyskał umiejętności w zakresie elektrofizjologii z licencją na opisywanie badań EEG szczególnie w zakresie oceny ilościowej EEG i mappingu mózgu w padaczce, badań w zakresie schorzeń obwodowego układu nerwowego oraz schorzeń naczyniowych mózgu i zespołów zwyrodnieniowych. Obrona pracy doktorskiej w 2000 roku w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w temacie badań nad przebiegiem uszkodzenia mózgu w ostrym niedokrwieniu.  
Lek. med. Bartosz Tochowicz, specjalista neurolog, lekarz z 25 - letnim stażem pracy w oddziale neurologii Szpitala Śląskiego w Cieszynie, główne zainteresowania w zakresie schorzeń naczyniowych mózgu, prowadzi oraz wykonuje badania przepływów naczyniowych tętnic zewnątrz i wewnątrz czaszkowych w pracowni Ultrasonografii Dopplerowskiej i Duplex Doppler.
Pielęgniarka Oddziałowa Dorota Szelong-Kajstura absolwentka Liceum Medycznego w Jastrzębiu Zdroju i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku Pielęgniarstwo. Specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego. Stale doskonaląca się zawodowo, odpowiedzialna, komunikatywna, kompetentna.
Beata Polnik, pielęgniarka z 29 letnim stażem pracy, w trakcie specjalizacji. Stale doskonali się zawodowo, kompetentna,odpowiedzialna.
W oddziale zatrudnionych jest również dwadzieścia pielęgniarek, jedna sanitariuszka, trzy opiekunki, czterech rehabilitantów, jeden psycholog, jeden logopeda.

Charakterystyka oddziału
Oddział Neurologii w obecnym kształcie zawiera pododdział udarowy zajmujący się nowoczesnym leczeniem ostrych schorzeń naczyniowych mózgu. Możliwość 24 godzinnego dostępu do specjalistycznych konsultacji i badań neuroobrazowych. Pododdział wyposażony w cztero łóżkową salę intensywnej opieki neurologicznej z dwoma respiratorami oraz przy każdym łóżku sprzęt do monitorowania podstawowych funkcji życiowych takich jak ekg, ciągły pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pulsoksymetrii czyli utlenowania krwi tętniczej, sprzęt do prowadzenia reanimacji. Jak również dwunasto łóżkową części wczesnej rehabilitacji poudarowej którą opiekuje się czterech rehabilitantów z salą do ćwiczeń rehabilitacyjnych.
Oddział Neurologii wyposażony jest w trzy pracownie diagnostyczne:
- EEG – badania czynności bioelektrycznej mózgu z możliwością wykonywania ilościowego EEG w ocenie uszkodzenia funkcjonalnego mózgu zaburzeń naczyniowych, zwyrodnieniowych jak i po urazach czaszkowo mózgowych oraz mappingu mózgu, szczególnie wykorzystywanego w diagnostyce padaczki.
- UDP – ultrasonografii doplerowskiej służącej do badań naczyniowych tętnic zewnątrz i wewnątrz mózgowych umożliwiających ocenę nasilenia zmian miażdżycowych oraz inną patologię układu naczyniowego.
- EMG – do badań elektroneurograficznych i elekromiograficznych, umożliwiających diagnostykę szerokiej gamy schorzeń obwodowego układu nerwowego oraz układu mięśniowego.
Badania wykonuje i opisuje wykwalifikowany z certyfikatami personel laborancki i lekarski.

Plany na przyszlość
Plany na przyszłość polegają na rozwoju części Pododziału Udarowego w kierunku neurologii interwencyjnej polegającej na leczeniu trombolitycznym udarów niedokrwiennych mózgu oraz neuroradiologii interwencyjnej związanej z organizacją zaplecza diagnostycznego i.. dla pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu do leczenia interwencyjnego. Prowadzony jest Program Leczenia Stwardnienia Rozsianego I i II Linii.
Dążenia rozwoju zmierzają również w kierunku rozwoju diagnostyki i leczenia schorzeń obwodowego układu nerwowego w oparciu o działalność pracowni EMG w kierunku leczenia zaburzeń przymusowej czynności skurczowej typu dyskinez i ruchów mimowolnych jak i tików, nadmiernej spastyczności mięsni po uszkodzeniach naczyniowych mózgu za pomocą wstrzykiwania pod kontrola EMG toksyny botulinowej.


Historia
Oddział Neurologii powstał w Szpitalu Śląskim w Cieszynie w 1961 r. o profilu ogólno neurologicznym i psychiatrycznym rozwijając część rehabilitacyjną oddziału. Od 2005 roku intensywnie profilowano oddział w kierunku leczenia schorzeń naczyniowych mózgu, czego efektem było powołanie w 2007 roku Pododdziału Udarowego. Wiązało się to z zatrudnieniem odpowiedniej ilości kwalifikowanego personelu lekarskiego, pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego oraz z zakupieniem specjalistycznego sprzętu medycznego.  

 

 

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top