Oddział Dzienny Psychiatryczny

znajduje się w Pawilonie VI

Kierownik Oddziału – lek. med. Andrzej Kłoda
 

Telefon - centrala  33/ 854 92 00 
Kierownik oddziału - wew. 357 
Poradnia  Zdrowia Psychicznego -  wew.  278                                                                                                                                                                                                              
Gabinet psychologa -  wew. 389

 

Personel:
Kierownik Oddziału - lekarz Andrzej Kłoda - specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNPiTR PTP),superwizor aplikant (SNPiTR PTP), specjalista terapii środowiskowej.

Psycholog – mgr Agnieszka Kaleta-Kiereś psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia do certyfikatu SNPiTR PTP, specjalista terapii środowiskowej.

Muzykoterapeuta - mgr Magdalena Szwanda, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Dwuletnie Podyplomowe Studia Muzykoterapii.

Terapeuta zajęciowy – mgr Irena Fluder-Kudzia absolwentka Medycznego Studiu Zawodowego Wydział Terapii Zajęciowej, licencjat terapii pedagogicznej i asystent osoby niepełnosprawnej, absolwentka Pedagogiki Społecznej i Socjoterapii UniwersytetuŚląskiego filia w Cieszynie.

Aneta Czudek, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, licencjat Terapii Zajęciowej

 Pielęgniarka - Gabriela Białończyk, terapeuta środowiskowy.

Charakterystyka oddziału
Proponowana forma leczenia kierowana jest dla pacjentów bez wskazań do leczenia całodobowego w stanie psychicznym umożliwiającym prowadzenie leczenia w warunkach oddziału dziennego, dla pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia, dla pacjentów u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne lub u których ustalenie rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych jest trudne. 

Leczone są osoby z rozpoznaniem:
Schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych
 Zaburzeń afektywnych
 Zaburzeń nerwicowych
 Zaburzeń osobowości i zaburzeń zachowania dorosłych
 Zaburzeń zachowania i emocji rozpoczynających się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 Zespołów behawioralnych
 Organicznych zaburzeń psychicznych

Praca terapeutyczna z pacjentami obejmuje oddziaływania biologiczne i psychologiczne dostosowane do aktualnego stanu pacjenta i możliwości zespołu terapeutycznego i odbywa się na zasadach społeczności terapeutycznej w małej grupie pacjentów.
Program psychoterapii opiera się na relacji terapeuta-pacjent w terapii indywidualnej i procesie grupowym w toku psychoterapii grupowej; w obu przypadkach na podejściu wspierającym z elementami psychoterapii eksplorującej w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.
Pobyt w oddziale stanowi część kompleksowego, zindywidualizowanego oddziaływania, element szerszego programu terapeutycznego, w który wchodzą m.in. opieka ambulatoryjna, stacjonarna, grupy wsparcia, klub pacjenta, terapia rodzin; realizowane przez zespół terapeutyczny i inne ośrodki (PZP, oddziały psychiatryczne, MOPS, itp.) tworzące sieć wsparcia dla pacjentów. 

Poprawę zdrowia uzyskuje się przez leczenie farmakologiczne i równorzędnie stosowane metody pozabiologiczne:  
 społeczność terapeutyczna
psychoterapia grupowa
 psychoterapia indywidualna 
 specjalistyczna opieka lekarska
 specjalistyczna opieka pielęgniarska
 psychoedukacja
 interwencje kryzysowe
 terapia zajęciowa
 artoterapia
 muzykoterapia
 trening umiejętności społecznych
 relaksacja
 spacery
 rekreacja
 wyjścia do miasta

Dysponujemy salami do terapii grupowej jak również gabinetami, gdzie prowadzimy diagnostykę, rozmowy indywidualne, wspierające, psychoterapię. 

Zajęcia terapeutyczne odbywają sie między 8.00 a 14.00 od poniedziałku do piątku.
Oddział jest koedukacyjny. 

W trakcie leczenia psychiatrycznego, jeżeli są wskazania, pacjenci są konsultowani przez innych lekarzy specjalistów. Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostyki laboratoryjnej i pracownianej.

O przyjęciu decyduje zespół terapeutyczny, któremu przewodzi kierownik oddziału po przeprowadzeniu badania pacjenta, oceniającego stan psychiczny chorego i zasadność przyjęcia na oddział dzienny (indywidualny plan terapeutyczny, cel pobytu).
Długość leczenia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, stanu psychicznego chorego, tempa realizacji celów terapii określonych w indywidualnym planie leczenia. Przed wypisaniem pacjenta z oddziału tworzony jest plan kontynuowania leczenia uwzględniający potrzeby chorego przy wykorzystaniu dostępnych w obrębie ośrodka metod i rozwiązań organizacyjnych i przy współpracy z innymi wyspecjalizowanymi placówkami.

Plany na najbliższą przyszłość:

- integracja opieki psychiatrycznej (Oddział Psychiatryczny całodobowy, Oddział Dzienny Psychiatryczny

oraz Poradnie Zdrowia Psychicznego),

- zwiększenie dostępności proponowanej oferty terapeutycznej dla osób z całego powiatu Cieszyńskiego,

- prowadzenie psychoedukacji dla rodzin pacjentów.

Historia oddziału.
Oddział Dzienny Psychiatryczny został utworzony w  2000 roku jako pododdział Oddziału Psychiatrycznego i w tej formie funkcjonował aż do lipca 2006 roku, kiedy to jego działalność została zawieszona  z powodu braku odpowiedniej kadry medycznej. Z dniem 1 marca 2009 r. praca oddziału została wznowiona, a jego kierownikiem został lek. med. Andrzej Kłoda

 

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top