Drukuj

W ramach kontraktu Z NFZ szpital świadczy następujące usługi:

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób - ue

świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 100 000 osób -  ryczałt miesięczny

świadczenia  pielęgniarki  szkolnej

świadczenia pielęgniarki szkolnej  udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej

świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych

świadczenia psychiatryczne dla dorosłych

lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

fizjoterapia ambulatoryjna