Logotypy POIS

Tytuł: Doposażenie ZZOZ w Cieszynie w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
Numer: POIS.09.02.00-00-0200/21
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Koszt całkowity: 1 883 680,00 zł
Dofinansowanie UE: 1 601 128,00 zł
Termin podpisania umowy: 17.02.2021 r.

Cel: Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie doposażenia ZZOZ w Cieszynie w zakresie niezbędnym do leczenia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia życia wynikającego z zaostrzenia choroby COVID-19 oraz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w sprzęt medyczny, środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji. Wsparcie będzie udzielone oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym szpitala, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dedykowanych chorobom zakaźnym w szpitalu, który decyzją Wojewody Śląskiego stał się szpitalem zakaźnym.

Opis projektu: Wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w zakresie doposażenia w sprzęt medyczny, środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji.
W ramach projektu zakupiony zostanie brakujący sprzęt medyczny , środki ochrony indywidulanej i sprzęt do dezynfekcji, pozwalający na przyjęcie jednocześnie znacznie zwiększonej liczby pacjentów, co jest związane z poleceniem zwiększenia liczby łóżek „covidowych”, a także rosnącym napływem pacjentów wymagających hospitalizacji z powodu rozwoju COVID-19. Łóżka „zakaźne” znajdują się w naszym szpitalu w dwóch oddzielnych lokalizacjach, stąd w związku ze zwiększeniem liczby łóżek konieczne jest doposażenie, które będzie dostępne w obu miejscach, bez konieczności jego przewożenia, co umożliwi lepszą opiekę nad pacjentem i zapewni odpowiednie warunki pracy dla personelu.
Zakup ww. wyrobów medycznych wynika z konieczności dostosowania się szpitala do bieżącej sytuacji i nałożonych na szpital obowiązków - są to więc realne potrzeby wynikające ze stanu pandemii, a całość wnioskowanego wyposażenia jest związana z diagnostyką i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19 i wpisuje się w katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią.
Wsparcie będzie udzielone oddziałom oraz innym jednostkom organizacyjnym szpitala, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych dedykowanych chorobom zakaźnym w szpitalu, który decyzją Wojewody Śląskiego stał się szpitalem zakaźnym. Część sprzętu do dezynfekcji będzie umiejscowiona w centralnej steryzlizatornii i dziale higieny. Po ustaniu zagrożenia epidemicznego przedmiot projektu będzie wykorzystywany w bieżącej działalności szpitala, finansowanej ze środków publicznych, w ramach kontraktu z NFZ.

Zakres: zakup sprzętu medycznego, zakup środków ochrony indywidualnej, zakup sprzętu do dezynfekcji.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 

Logotypy POIS

Tytuł: Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
Numer: POIS.09.01.00-00-0213/17
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia
Koszt całkowity: 1 395 038,52 zł
Dofinansowanie: 1 185 782,74 zł
Termin podpisania umowy: 29.11.2017
Starostwo Powiatowe w Cieszynie zapewnia 10% wkładu własnego.

Cel: poprawa jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz efektywności systemu ratownictwa medycznego przez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, istniejącego w strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Zakres: modernizacja i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego. Zakup niezbędnych urządzeń medycznych oraz wyposażenia oddziału. Wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych.

Planowane efekty: dostęp do wysokiej jakości usług medycznych przez możliwość korzystania z nowoczesnych urządzeń diagnostycznych. Doposażenie w nowoczesne urządzenia i wyroby medyczne, podnoszące jakość opieki nad pacjentem w oddziale oraz wykonanie prac modernizacyjno-remontowych, jako inwestycja w zakresie poprawy wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych pozwoli na zapewnienie niezbędnej opieki medycznej na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.
 
Informacje w mediach dotyczące projektu:

http://www.rynekzdrowia.pl/Aparatura-i-wyposazenie/Cieszyn-Szpital-Slaski-cieszy-sie-zmodernizowanym-SOR-em,188642,5.html

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,39585,modernizacja-za-ponad-milion.html

http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sorhttp://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-sor

http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-SOR,179912,3.html

http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,22847817,ponad-milion-zlotych-na-modernizacje-szpitalnego-oddzialu-ratunkowego.html?disableRedirects=true

http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/modernizacja-sor-za-15-mln-zl

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,39423,SOR-po-remoncie-audio-foto-.html#.W814mvmYS9I

https://wiadomosci.ox.pl/15-miliona-na-modernizacje-sor-szpitala-slaskiego,54194

https://sci24.pl/modernizacja-sor-szpitala-slaskiego-warta-blisko-15-miliona-zlotych/

https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/4157-sor-cieszynskiego-szpitala-po-duzej-modernizacji

 

 Wyposażenie oddziału zakupione w ramach projektu oraz prace modernizacyjne:

 

 

 

Logotypy POIS

Tytuł projektu: Budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratunkowych na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie wraz z doposażeniem Oddziału
Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0072/16
Kwota dofinansowania (EFRR): 4 752 185, 27 zł

Cel ogólny projektu: Rozwój strategicznych elementów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu krajowym (w tym ratownictwa medycznego), które zwiększą dostępność do profesjonalnej opieki medycznej dla wszystkich mieszkańców i przyczynią się do zmniejszenia nierówności w zakresie stanu zdrowia.

Cel bezpośredni projektu: Osiągnięcie pełnej funkcjonalności i dostosowanie do wymogów prawnych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, istniejącego w strukturze Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, w tym: zwiększenie dostępności do SOR (poprzez zapewnienie usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu) dzięki budowie lądowiska wyniesionego dla helikopterów sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami prawa, a także doposażenie SOR w nowoczesny aparat rentgenowski, USG i niezbędny sprzęt tworzący 3 stanowiska intensywnej terapii w ramach Oddziału.

Planowane efekty:
zwiększenie dostępu ludności do infrastruktury ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej, w szczególności zwiększenie efektywności systemu ratownictwa medycznego przez wypełnienie luk w dostępie do infrastruktury ratownictwa medycznego,
podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu cieszyńskiego oraz przebywających w tym rejonie turystów przez stworzenie warunków dających możliwość podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia,
osiągnięcie odpowiednich warunków infrastrukturalnych w zakresie przemieszczania chorych i ofiar zdarzeń nagłych w tym wypadków, wymagających natychmiastowej i pilnej opieki zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, a także wysokiej jakości badań diagnostycznych,
wskaźnik rezultatu „Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem" w ZZOZ w Cieszynie, 1 rok po zakończeniu projektu wzrośnie o 50 osób w stosunku do roku 2015, czyli wyniesie 45 177 osób.

Zgłaszanie nieprawidłowości:
Ministerstwo Rozwoju – Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko stworzyła proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: wysłać wiadomość na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza znajdującego się na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

 

Informacje w mediach dotyczące projektu:

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,43725,Powstaje-ladowisko-na-dachu-szpitala-Ostatni-etap-prac.html

http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/cieszyn-trwa-budowa-ladowiska-na-dachu-szpitala-zdjecia,5080943,artgal,t,id,tm.html

https://tvs.pl/informacje/ladowisko-dla-smiglowcow-powstaje-na-dachu-szpitala-slaskiego-foto/

https://dziennikzachodni.pl/w-cieszynie-powstaje-ladowisko-dla-helikopterow-na-dachu-szpitala-tak-wyglada-plac-budowy-zdjecia/ar/c1-14045859

http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-bedzie-mial-ladowisko-i-nie-straci-kontraktu-na-SOR,193680,3.html

https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej,57100

http://www.beskidnews.pl/news/1495-budowa-ladowiska-na-ostatniej-prostej

http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,24624123,szpital-slaski-mogl-stracic-kontrakt-na-sor-zbudowali.html

https://wiadomosci.ox.pl/budowa-ladowiska-postepuje-55923,55923

https://wiadomosci.ox.pl/to-juz-pewne-bedzie-ladowisko-na-dachu-szpitala,53357

http://wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,34995,ladowisko-za-rok.html

http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-bedzie-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-lskiego

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/cieszyn/a/szpital-slaski-w-cieszynie-z-ladowiskiem-dla-helikopterow,10707046/

http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-ladowisko-dla-smiglowcow-na-dachu-szpitala-tak-bedzie-wygladac,165938,3.html

http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/cieszyn-lotnisko-lub-ladowisko-od-2017-roku

http://gazetacodzienna.pl/artykul/gospodarka/samorzad-zainwestuje-w-ldowisko-dla-helikopterow

http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/cieszyn/a/cieszyn-konieczne-ladowisko-inaczej-szpital-straci-sor,9806841/

http://cieszyn.naszemiasto.pl/artykul/ladowisko-dla-helikopterow-powstanie-w-cieszynie,3873102,art,t,id,tm.html

http://www.szpitalslaski.pl/index.php/9-aktualnosci/474-nowoczesny-sprzet-wart-2-5-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala-slaskiego

https://cieszyn.beskidy.news/zdrowie/2373-cieszynski-szpital-z-nowym-sprzetem-za-2-mln

https://www.radio90.pl/stworzenie-ladowiska-dla-smiglowcow-w-cieszynskim-szpitalu-bedzie-drozsze-niz-zakladano.html

http://fotoreportaz.ox.pl/fotoreportaz,12596,konferencja-prasowa-w-szpitalu-slaskim.html

http://telewizja.ox.pl/wideo,40199,zmodernizowany-sor.html

http://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/nowy-sprzet-juz-dziala-kosztowal-ponad-2-miliony/36720

https://www.radio.katowice.pl/zobacz,34992,Dofinansowanie-dla-szpitala-Modernizacja-oddzialu-ratunkowego-audio-foto-.html#.Wpkw69p774Y

https://sci24.pl/szpitalny-oddzial-ratunkowy-w-szpitalu-slaskim-z-nowoczesnym-rtg-nowym-usg-i-sala-wstepnej-intensywnej-terapii/

http://www.dziennikzachodni.pl/zdrowie/a/szpital-slaski-w-cieszynie-ma-oddzial-ratunkowy-ze-sprzetem-za-2-mln-zl-choc-ciagle-bez-ladowiska-dla-helikopterow,12974518/

http://gazetacodzienna.pl/artykul/wydarzenia/szpital-slaski-z-nowoczesnym-sprzetem

http://www.rynekzdrowia.pl/Inwestycje/Cieszyn-szpital-ma-nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-i-plany-rozbudowy,181785,3.html

http://www.beskidzka24.pl/artykul,nowy_sprzet_w_cieszynskim_szpitalu,62784.html

http://radioem.pl/doc/4533230.W-Cieszynie-bedzie-mogl-ladowac-LPR

http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala/7,88025,23091963,nowoczesny-sprzet-za-ponad-2-mln-zl-juz-sluzy-pacjentom-szpitala.html

 

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

Szpital Śląski w Cieszynie

43-400 Cieszyn
ul. Bielska 4

tel. +48 33 854 92 00
fax. +48 33 852 12 24

Formularz kontaktowy

Uwaga! Ten serwis używa plików cookies.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Top